Fritidsverksamheten

Information om fritidsverksamheten hittar du under respektive meny här i vänsterkant. Kontakta oss via e-brev fritids@ohf.se eller telefon 070-090 03 40.

Ytterligare aktiviteter för och av ungdomar arrangeras av föreningens ungdomssektionen.